Laster...
 

Velkommen til Norsk Tyreoideagruppe

Sett av dagen:

Nye trender i behandling av pasienter med cancer thyroidea

I 2015 ble nye ATA-guidelines for behandling av voksne personer med knuter i thyroidea og differensiert cancer thyroidea publisert, i 2016 forelå nye danske retningslinjer, og i 2017 ble nye norske retningslinjer publisert. Både i Sverige og i Finland arbeides det med nye retningslinjer. I 2016 ble nye (8. utgave) AJCC TNM klassifikasjon og stadieinndeling publisert. I løpet av det siste året er det publisert flere artikler og anbefalinger vedrørende non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP). Alle disse og en rekke andre publikasjoner viser nye trender i behandling av både follikelcellederiverte og medullær thyroideacancer. En klar trend er høyere grad av individualisert behandling, hvilket i høy grad reflekteres i både ATA Guidelins og norske retningslinjer. Dette seminaret vil ta for seg disse nye trendene i behandling av cancer thyroidea.

Det er avsatt over én time for kasuistikkpresentasjoner og paneldebatt. For denne sesjonen er det ønskelig at hver enkelt deltaker på forhånd sender inn egne kasuistikker (gjerne problemkasus) for diskusjon av panel og plenum. Send gjerne bildemateriell (postterapiscan, CT, PET, histopatologi, cytologi etc.).

Sted: Park Inn, Gardermoen, Oslo
Dato: 8. februar 2018
Tid: Kl 10:00 -16:30
Faglig seminarkomité: Ingrid Norheim, Trond Velde Bogsrud.
Kursavgift: Ingen.
Påmelding: Line.alsvik (alfakrøll) unn.no
Kasuistikker for paneldebatt sendes til: trond.bogsrud (alfakrøll) unn.no10:00-10:05Velkommen.Ingrid Norheim
10:05-10:25Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med thyroideakreft.Terje Osnes
10:25-10:45Knutediagnostikk: UltralydOlav Inge Håskjold
10:45-11:05Cytologi, histologi og biomarkørerEva Sigstad / Krystyna K Grøholt
11:05-11:25Kirurgisk behandlingTrond Harder Paulsen
11:25-11:45Nukleærmedisins diagnostikkMartin Biermann
11:45-12:30Lunsj
12:30-12:50RadiojodbehandlingTrond Velde Bogsrud
12:50-13:15DosimetriCaroline Stokke / Lars Tore G Mikalsen
13:15-13:35BlodprøveanalyserTrine Bjøro
13:35-13:55LevaxinbehandlingTrine Bjøro
13:55-14:15Onkologisk behandling av follikelderivert thyroideacancerElin H Naderi / Thuy-Tien Maria Huynh
14:15-14:35DTC hos barnElin H Naderi / Thuy-Tien Maria Huynh
14:35-14:55Medullær thyroideacancerPending (internasjonal foredragsholder)
14:55-15:15Pause
15:15-16:30Kasuistikkpresentasjoner: Paneldebatt.

Om tyreoideagruppen

Norsk tyreoideagruppe ble etablert i 2010, som undergruppe av Norsk Endokrinologisk Forening. Gruppen består av spesielt interesserte leger innen fagfeltet. Det er leger fra forskjellige spesialfelt, deriblant endokrinologer, endokrinkirurger, spesialister i Øye-, ØNH-, Barne- og Kvinnesykdommer, Nukleærmedisinere, Røntgenleger, Cytologer og fastleger.

Formålet med Norsk Tyreoideagruppe er blant annet å bedre samarbeidet mellom de større sykehusene i Norge. Man ønsker å utarbeide felles retningslinjer innen Norge, for utredning og behandling av pasienter med tyreoideasykdommer, og man ønsker mulighet til forsknings samarbeid landet over.

Norsk tyreoideagruppe ble startet ev spesielt tyreoidea-interesserte leger. Gruppen er åpen for alle leger, helsearbeidere, og også andre resurspersoner, som arbeider med personer som har sykdomm i skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertler.

Hjemmesiden videre innover, er foreløpig ufullstendig og behøver å utvikles videre. Retningslinjene er under arbeid, og vi er åpne for konstruktiv kritikk, som han bidra til å forbedre hjemmesiden.
De som ønsker å være medlem av Norsk Tyreoideagruppe får tilgang innover i hjemmesiden, med personlig brukernavn og passord - se under.
Informasjon om medlemskap

Ny e-læring

puff.png

For pasienter og andre interesserte anbefales å gå videre til Pasientinformasjon.