Laster...
 

Medlemskap

Medlemskap (betingelser)


Norsk Tyreoideagruppe innebefatter spesialisthelsetjenesten og leger under utdanning innen fagområder som berører tyreoidea. Almenpraktiserende og andre leger med interesse i tyreoideasykdommer ønskes velkomne.
Andre grupper – som bioingeniører med interesse for nukleærmedisin, sykepleiere og andre resurspersoner som arbeider med personer som har sykdom i tyreoide eller paratyreoidea kjertlene, vil også ha mulighet til å være medlem i Norsk Tyreoideagruppe.

Styret i Norsk Tyreoideagruppe er på nåværende tidspunkt ikke innstilt på å ta noen form for medlemskontingent. Man vil i første omgang søke om midler fra sponsorer.

Dersom du ønsker å bli medlem i Norsk Tyreoideagruppe, kan du registrere deg.

Etter registrering vil du noen timer senere få tilsendt en bekreftende mail om medlemskap, og en medfølgende link til siden.
Klikk på linken du får tilsendt, så får du tilgang til hjemmesiden.

Benytt deretter ditt personlige Brukernavn og Passord, som du valgte selv, når du ønsker å logge deg inn.