Laster...
 

Pasientinformasjon

Generell informasjon

Denne siden er åpen for alle som har interesse av sykdommer i tyreoideakjertelen. Norsk tyreoideagruppe ønsker å bedre utredning og behandling for pasienter med tyreoideasykdommer, ved å øke forskningsaktiviteten i Norge, lage veiledende informasjon til leger som har ansvar for personer med stoffskiftesykdommer, og ved å formidle informasjon til pasienter. Informasjon til pasientene vil imidlertid ikke bli prioritert i første omgang, da man anser det viktigere å rette arbeidet mot de legene i Norge som arbeider med pasientgruppen.

Henviser til Norsk Thyroideaforbund, som kan formidle pasientinformasjon.

Brosjyrer

E-læring