Laster...
 

Nyheter

Nytt: e-læringskurs: Fra Uro til Mestring

System Administrator søndag 15 mai 2016
- Sørlandet sykehus i samarbeid med Stoffskifteforbundet og fagfolk fra Tyreoideaseksjonen ved Oslo Universitetssykehus, har laget e-læringskurs for pasienter.
- Personer som nylig har fått en diagnosen høyt stoffskifte har stort behov for informasjon. Vi har utviklet nettkurs slik at både pasienter og pårørende kan lære om og mestre sykdom, sier Anette Strømsbo Gjørv.

- Sammen med pasienter og helsepersonell er det laget kurs for pasienter med høyt stoffskifte, hypertyreose. Denne sykdommen rammer et stort antall både kvinner og menn i Norge hvert år. I e-læringskurset skal pasienter kunne finne svar på mye av det de lurer på.

- For at behandlingen skal bli best mulig, er opplæring viktig. Det gjelder særlig for dem som har kroniske sykdommer eller lange behandlingsforløp. Pasienter har ofte mye kunnskap om egen sykdom. I dette kurset har vi samarbeidet med brukere og Norsk Thyreoideaforbund, nå Stoffskifteforbundet, for å utvikle et mest mulig relevant kurs, sier Strømsbo Gjørv.

- Opplæring på nett gir alle pasienter et kvalitetssikret kurs som kan hjelpe dem til å bedre å forstå kompleksiteten i sykdommen. Dette er viktig for trygghet og mestring av egen sykdom, sier Ingrid Norheim, endokrinolog ved Oslo universtitetssykehus. Hun har vært med i utviklingen av e-læringskurset.

- Vi viderearbeider nå og letter tilgjengeligheten, så man kan at kuset via nettet på mobiltelefon.

puff.png

Norsk Thyreoideaforbund: Konferanse om tyreoideasykdom

System Administrator tirsdag 08 april 2014
Lørdag 24. og søndag 25. mai 2014 på Scandic Hotel Asker

Norsk Thyroideaforbund ønsker velkommen til en innholdsrik og spennende konferanse for alle med stoffskiftesykdom. På programmet finner du både fellesforedrag og parallellforedrag med aktuelle temaer. Det blir også egne tilbud til menn og unge, samt til foreldre av barn med stoffskiftesykdom.

Parallellforedrag

 • Barn med tyreoideasykdom ved barnelege
 • Unge med tyreoideasykdom ved endokrinolog Sara Hammerstad
 • Menn med tyreoideasykdom ved klinisk sosionom Gyrid Calandri og sosionom Dag Gunnar Martinsen
 • Søvn og tyreoideasykdom ved psykiater og søvnspesialist Fred Holsten
 • Rettigheter og plikter for barn og unge – unge voksne – trygd, arbeid og pensjon ved jurist Atle Larsen
 • Spørretime: lavt stoffskifte – høyt stoffskifte – kreft og tyreoideaopererte ved endokrinolog Ingrid Norheim
 • Når følelser blir tidstyver ved psykomotorisk fysioterapeut Svein Holmås
 • Vitaminer, mineraler og kosttilskudd ved klinisk ernæringsfysiolog
 • Et godt liv med kronisk sykdom ved coach Turid Torbergsen

Fellesforedrag

 • Behandling av stoffskiftesykdommer – med historisk tilbakeblikk ved endokrinolog Sara Hammerstad
 • Lege/pasient-kommunikasjon: Hvordan kommuniserer legen din, og hva slags pasient er du? spør barnelege Bård Fossli Jensen

For mer informasjon og påmelding, se hjemmesiden til Norsk Thyreoideaforbund

Informasjonsbrev februar 2013

System Administrator torsdag 28 februar 2013

Kjære alle medlemmer i Norsk tyreoideagruppe


Tiden har gått fort, og vi har nå ønske om å gi litt tilbakemelding om året som gikk.

Den største begivenheten var Jacobaeusmøtet som vi arrangertete 29 november 2012, der Jacobeusprisen ble delt ut til Anthony Weetman, en verdig vinner. Programmet besto forøvrig av inviterte utenlandske foredragsholdere – prof. Laurberg og prof. Krabe og gode norske foredrag. Tilbakemeldingene fra møtet har enbart vært positive, og det har vært hyggelig for oss som var ansvarlige for møtet. Det var ca 80 deltagere fra hele landet, og alle aktuelle spesialiteter var representert (endokrinologer, endokrinkirurger, ØNH leger, patologer, radiologer, inkl nukleær medisin, almenpraksis, medisinsk biokjemi). Det var ikke deltageravgift og utgiftene vi hadde ble dekket av midler stilt til rådighet fra Novo Nordsk Forsknngsfond i forbindelse med utdelling av Jacobusprisen.

Ledelsen av gruppen har jobbet litt med at Norsk Tyreoideagruppe skal bli ”sett og hørt.” Vi har også jobbet med å få sponsorer som kan støtte oss. Nycomed er hovedsponsor og vil sponsre oss med årlig støtte. Bisponsorer er Norsk Thyroidea Forbund (NTF), Gensyme og GE Healthcare som vi fikk støtte fra i 2012. Vi søker nå nye sponsormidler for 2013.

Hjemmesiden er fremdeles preliminær, og den behøver å oppdateres.
www.tyreoideagruppen.org
Det er også mange flere aktuelle saker som kunne ligget på hjemmesiden.
 • Eget område for enkokrinkirurgene og eget tyreoidea utredningsområde (nukleærmedisiner, radiolog, patholog).
 • Spesielt hadde det vært fint om vi kunne ha samlet Norsk Tyreoideaforskning i et eget område, på samme måte som vi har ”Nyheter”.
 • Vi har ikke fått oppdatert retningslinjene slik vi ønsket, og det er heller kanskje ikke nødvengig å ha så mange egne norske, da det jo finnes internasjonale??
 • Det hadde vært veldig fint med interesserte personer som ønsker å arbeide litt med hjemmesiden – frivillige melde seg!!

Hjemmesiden fungerer imidlertid bra praktisk, da alle som har meldt seg til tyreoideagruppen er registrert der, og det er lett å ta ut mailadresser.

Om man har glemt passordet sitt, kan følgende brukes:
Brukernavn: Lege Passord: Lege123.

De nye Norske retningslinjene for tyreoideasykdommer under Graviditet og fødsel , er nå lagt ut på hjemmesiden. Om noen har synspunkter på inneholdet, ønsker vi tilbakemelding.

Det er også lagt ut link til ETA`s retningslinjer om kombinasjonsbehandling med L-T4 og L-T3 ved hypotyreose - ETJ Vol 1, No 2, 2012, og også til de nye internasjonale retningslinjene om Hypotyreose, Thyroid 2012.

Valg av styre – arbeid med tyreoidea relaterte saker!

Det har ikke latt seg gjennomføre å avholde generalforsamling med valg av styre. Det preliminære styret har fungert så langt. Vi ønsker at de av medlemmene som er interessert i å bidra – være med å jobbe med hjemmesiden eller være med i Styret eller faggruppen – at de tar kontakt med oss. I dag fungerer fortsatt det preliminære styret:
 • Ingrid Norheim OUS-Aker - foreløpig leder
 • Trine Bjøro OUS-DNR
 • Bjørn G. Nedrebø Haugesund sjukehus
 • Jan Erik Varhaug Haukeland US
 • Sara Hammerstad OUS-Aker - sekretær
 • Sylvi Aanderud Prof. Haukeland US - æresmedlem

Etter hvert vil vi ha generalforaamling og valg av styre. Det viktigste er at noen kan melde seg, som har lyst til å jobbe videre med tyreoidearalaterte saker.

Deltagelse på spesialforeningenes årlige møter.

Vi hjelper til å lage program på Endokrinologenes vintermøte. Vi sponser også utgifter for utenlandsk foredragsholder (max 5000 kr/person). Det er også aktuelt å bidra ved andre spesialforeningers årlige møter.

Neste norske tyreoideamøte (tverrfaglige) skal planlegges.

Skal det holdes i nov 2014 eller vinter 2015? På Gardermoen er det relativt kostbart med leie og lunsj, men det er et greitt sted å møtes når det gjelder tilreisende fra hele Norge. Forslag til temaer, foredragsholdere og sted for møte ønskes.

Felles opplegg for deltagelse på internasjonale møter?

Før innføring av de strenge reglene for samhandling med industrien har mange av oss nytt godt av å delta på ETA eller ATA sponset av Nycomed. Mange har også brukt Nycomed som reiseoperatør og noen har bare funnet hotell i nærheten. Dette har gitt oss gode muligheter til å ha oppsummeringsmøter og tverrfaglige diskusjoner. De siste årene har dette vært arrangert av NycoMed som veldig fine kveldsmøter.
Vi oppfordret i 2012 til deltagelse på ETAs møe i Pisa, som var i september, men det var få norske deltagere. Er det interesse at vi på nytt forsøker å samordne deltagelse på ETA eller ATA i 2013?

ETA kongress 7-11/9, 2013 er lagt til Leiden, Nederland
ATA kongress 16-20/10 2013 er lagt til San Juan, Puerto Pico

Andre forslag mottas også med takk


Med vennlig hilsen

Ingrid Norheim, endokrinolog
på vegne av styret i Norsk Tyreoideagruppe

2012 ETA Guidelines: Kombinasjonsbehandling med T4+T3, i behandling av hypotyreose

System Administrator mandag 11 februar 2013
Retningslinjene var klare til ETA kongressen i Pisa høsten 2012. Disse retningslinjene er veiledende dersom man som ønsker å prøve kombinasjsonsbehandling med L-T4 + L-T3 til pasientene. I retningslinjene er det fokusert på å ikke bruke før høy dose med L-T3, unngå bivirkninger og avslutte kombinasjonsbehandlingen ved manglende effekt.

Les retningslinjene som PDF.

Norske retningslinjer for Tyreoideasykdom under Graviditet og Fødsel

System Administrator mandag 11 februar 2013
Nå er de norske retningslinjene for Tyreoideasykdom under Graviditet og fødsel klare og lagt inn i hjemmesiden. Retningslinjene er laget og gjennomgått av medlemmene i Tyreoideagruppens faggruppe. De bygger på internasjonale ATA og ETA guidelines, som man finner under Retningslinjer.

Dersom noen har synspunkter eller kommentarer på retningslinjene, så vil vi be om at det tas kontakt.

I Norheim

Jacobeuzprisen til Dr Anthony Weetman

System Administrator fredag 28 desember 2012
”International Thyroid Symposium” ble arrangert i Oslo (Gardermoen) torsdag 29. november 2012 i regi av Norsk tyreoideagruppe for utdeling av Jacobeuz pris.

Prisvinneren prof. Anthony Weetman mottok prisen for sitt bidrag for flere tiår forskning innen autoimmunitet. Hans fordrag ga ett bred innblikk i det gamle og den nyeste kunnskap innen immunologi og genetikk av autoimmune thyoridea sykdommer.

Les hele anmeldelsen.

Nye bøker

System Administrator torsdag 06 oktober 2011
I første halvdel av 2011 har Springers forlag gitt ut 3 bøker hvor norske/svenske thyreoideaeksperter er forfattere.

Arne Heilo, Krystyna Grøholt, Eva Sigstad; Atlas of Thyroid Lesions

Dette atlaset som er et resultat av tverrfaglig samarbeid i Thyreoideagruppen ved Radiumhospitalet, er unikt.

Radiolog Arne Heilo og cytologene/patologene Krystyna Grøholt og Eva Sigstad har samlet ultralydbilder, cytologi- og histologibilder, systematisert dette. Med forklarende tekster er dette blitt en meget verdifull lærebok for alle som arbeider med sykdommer i thyreoidea ikke bare for radiologer og cytologer. For diagnostikkerne er dette et obligatorisk verk.

Nystrøm, Berg, Jansson, Törring, Valdermasson: Thyroid Diseases in Adults

Også våre svenske kollegaer har kommet med bok på Springers forlag i år.

Boken er basert på den svenske boken av samme forfattere, men er utvidet og oppdatert. Den dekker både utredning og behandling av sykdom og forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen. Videre gir den en grei innføring i anatomi, fysiologi, embryologi og immunologi som bakgrunn for å forstå utvikling av sykdom og diagnostikk.

Boken kan på det sterkeste anbefales.

Paul Shreve and David W Townsend: Clinical PET-CT in Radiology. Integrated Imaging in Oncology

I denne boken er overlege Trond V Bogsrud ansvarlig sammen med Val J Lowe og Ian D Hay (begge ved Mayo Clinic, Rochester, USA) for kapittelet ”PET-CT of Thyroid cancer”

Shreve og Townsend er to store internasjonale PET-profiler.

Boken er primært skrevet for radiologer og nukleærmedisinere som arbeider med klinisk, onkologisk PET-CT og leger under utdanning innenfor disse spesialiteter, men den vil også ha interesse for onkologer. Boken omfatter en solid oversikt over tilgjengelig teknologi, den omfatter kapitler om bildetolkning generelt, særlige problem knyttet til undersøkelse av barn, bruk av bildediagnostikk i staging av kreftsykdommer, bruk av FDG PET-CT i evaluering av behandlingsrespons, den gir en komplett oversikt over bruk av PET-CT for de enkelte kreftformer, og den omfatter bruk av PET-CT i stråleterapiplanlegging.

Boken er nok for de spesielt interesserte, men kapittelet PET-CT of Thyroid cancer gir i tillegg til en fullstendig oppdatering om PET og thyreoidea også nyttig bakgrunnsstoff om thyreoidea anatomi og sykdom.

Stoffskiftesykdom? Veien til et friskere liv

Stoffskiftesykdom? Veien til et friskere liv er skrevet av Bente Bakke, tidligere forbundsleder i NTF. Formålet med boken er å gi de mange som rammes av stoffskifte-sykdom nødvendig kunnskap om egen situasjon slik at de kan samarbeide med legen om en best mulig behandling. Boken er rettet mot alle grupper pasienter, enten de har høyt eller lavt stoffskifte, struma, knuter eller kreft i skjoldbruskkjertelen. Det er egne kapitler om barn, ungdom, kvinner, menn og eldre.

Boken, som er en paperback utgave på 288 sider, koster 249,- og kan bestilles hos din lokale bokhandler. Når du bestiller er det smart å oppgi ISBN nummer: 978 82 92496 992. Dette identifiserer boken og du er garantert at bestillingen din blir korrekt. Det er også mulig å bestille boken på internett direkte fra Kom forlags nettside, eller på E-post, du vil da få boken for 200,-, men vi gjør oppmerksom på at frakt på 80,- kommer i tillegg. For å få medlemsrabatten må du velge det eksemplaret som er merket NTF.
Image


 • «
 • 1 (aktuell)
 • 2