Laster...
 

Nyheter

Informasjonsbrev februar 2013

System Administrator torsdag 28 februar 2013

Kjære alle medlemmer i Norsk tyreoideagruppe


Tiden har gått fort, og vi har nå ønske om å gi litt tilbakemelding om året som gikk.

Den største begivenheten var Jacobaeusmøtet som vi arrangertete 29 november 2012, der Jacobeusprisen ble delt ut til Anthony Weetman, en verdig vinner. Programmet besto forøvrig av inviterte utenlandske foredragsholdere – prof. Laurberg og prof. Krabe og gode norske foredrag. Tilbakemeldingene fra møtet har enbart vært positive, og det har vært hyggelig for oss som var ansvarlige for møtet. Det var ca 80 deltagere fra hele landet, og alle aktuelle spesialiteter var representert (endokrinologer, endokrinkirurger, ØNH leger, patologer, radiologer, inkl nukleær medisin, almenpraksis, medisinsk biokjemi). Det var ikke deltageravgift og utgiftene vi hadde ble dekket av midler stilt til rådighet fra Novo Nordsk Forsknngsfond i forbindelse med utdelling av Jacobusprisen.

Ledelsen av gruppen har jobbet litt med at Norsk Tyreoideagruppe skal bli ”sett og hørt.” Vi har også jobbet med å få sponsorer som kan støtte oss. Nycomed er hovedsponsor og vil sponsre oss med årlig støtte. Bisponsorer er Norsk Thyroidea Forbund (NTF), Gensyme og GE Healthcare som vi fikk støtte fra i 2012. Vi søker nå nye sponsormidler for 2013.

Hjemmesiden er fremdeles preliminær, og den behøver å oppdateres.
www.tyreoideagruppen.org
Det er også mange flere aktuelle saker som kunne ligget på hjemmesiden.
  • Eget område for enkokrinkirurgene og eget tyreoidea utredningsområde (nukleærmedisiner, radiolog, patholog).
  • Spesielt hadde det vært fint om vi kunne ha samlet Norsk Tyreoideaforskning i et eget område, på samme måte som vi har ”Nyheter”.
  • Vi har ikke fått oppdatert retningslinjene slik vi ønsket, og det er heller kanskje ikke nødvengig å ha så mange egne norske, da det jo finnes internasjonale??
  • Det hadde vært veldig fint med interesserte personer som ønsker å arbeide litt med hjemmesiden – frivillige melde seg!!

Hjemmesiden fungerer imidlertid bra praktisk, da alle som har meldt seg til tyreoideagruppen er registrert der, og det er lett å ta ut mailadresser.

Om man har glemt passordet sitt, kan følgende brukes:
Brukernavn: Lege Passord: Lege123.

De nye Norske retningslinjene for tyreoideasykdommer under Graviditet og fødsel , er nå lagt ut på hjemmesiden. Om noen har synspunkter på inneholdet, ønsker vi tilbakemelding.

Det er også lagt ut link til ETA`s retningslinjer om kombinasjonsbehandling med L-T4 og L-T3 ved hypotyreose - ETJ Vol 1, No 2, 2012, og også til de nye internasjonale retningslinjene om Hypotyreose, Thyroid 2012.

Valg av styre – arbeid med tyreoidea relaterte saker!

Det har ikke latt seg gjennomføre å avholde generalforsamling med valg av styre. Det preliminære styret har fungert så langt. Vi ønsker at de av medlemmene som er interessert i å bidra – være med å jobbe med hjemmesiden eller være med i Styret eller faggruppen – at de tar kontakt med oss. I dag fungerer fortsatt det preliminære styret:
  • Ingrid Norheim OUS-Aker - foreløpig leder
  • Trine Bjøro OUS-DNR
  • Bjørn G. Nedrebø Haugesund sjukehus
  • Jan Erik Varhaug Haukeland US
  • Sara Hammerstad OUS-Aker - sekretær
  • Sylvi Aanderud Prof. Haukeland US - æresmedlem

Etter hvert vil vi ha generalforaamling og valg av styre. Det viktigste er at noen kan melde seg, som har lyst til å jobbe videre med tyreoidearalaterte saker.

Deltagelse på spesialforeningenes årlige møter.

Vi hjelper til å lage program på Endokrinologenes vintermøte. Vi sponser også utgifter for utenlandsk foredragsholder (max 5000 kr/person). Det er også aktuelt å bidra ved andre spesialforeningers årlige møter.

Neste norske tyreoideamøte (tverrfaglige) skal planlegges.

Skal det holdes i nov 2014 eller vinter 2015? På Gardermoen er det relativt kostbart med leie og lunsj, men det er et greitt sted å møtes når det gjelder tilreisende fra hele Norge. Forslag til temaer, foredragsholdere og sted for møte ønskes.

Felles opplegg for deltagelse på internasjonale møter?

Før innføring av de strenge reglene for samhandling med industrien har mange av oss nytt godt av å delta på ETA eller ATA sponset av Nycomed. Mange har også brukt Nycomed som reiseoperatør og noen har bare funnet hotell i nærheten. Dette har gitt oss gode muligheter til å ha oppsummeringsmøter og tverrfaglige diskusjoner. De siste årene har dette vært arrangert av NycoMed som veldig fine kveldsmøter.
Vi oppfordret i 2012 til deltagelse på ETAs møe i Pisa, som var i september, men det var få norske deltagere. Er det interesse at vi på nytt forsøker å samordne deltagelse på ETA eller ATA i 2013?

ETA kongress 7-11/9, 2013 er lagt til Leiden, Nederland
ATA kongress 16-20/10 2013 er lagt til San Juan, Puerto Pico

Andre forslag mottas også med takk


Med vennlig hilsen

Ingrid Norheim, endokrinolog
på vegne av styret i Norsk Tyreoideagruppe